آدرس آی پی:
سیستم عامل:
نسخه: بیت
اندازه تصویر:

سپهر دانلود

دانلود بهترین ها به همراه مطالب منتخب وب برای شما
صفحه خانگی اضافه به علاقمندی ها
تبلیغات
تبلیغات

تبلیغات

پشتیبانی آنلاینمعرفی سایت به دوستان

 
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:


Powered by ParsTools

لوگو

خوش آمدید
تبلیغات
موضوع: | نویسنده: احمد

1- یـبار جـاستینو سـلنا میرن بـستنی بخـورن ولی جـاستین مـتوجه میشه کـه پول کـافی هـمراهش نیست واسه هـمین یـه طرفدار پـولشون رو حسـاب میـکنه

2- سـلنا از چـشمای جـاستین خـوشش میـاد , مـایلی سـایرس از لـبخـندش , تـیلور سـوییفت از مـوهاش

3- مـصاحبـه : مـوضوع مـورد عـلاقت چیـه؟ جـاستین : دختـرا....

4- جـاستین شـبا واسه خـودش آواز میـخونه تـا خـوابش بـبره
  
5- من میـدونم کـه دختـرا دوست دارن بـهشون بـگی دوستـون دارم و در هـمه حـالت زیـبا هستـن , بـرا هـمین من ایـن رو تـا جـایی کـه ممـکنه بـه همه دختـرایی کـه باهـاشون هسـتم میـگم

6- مـن دوسـت دارم چـندتا بـچه داشـته بـاشم چونـکه بیـشتر زنـدگیم رو تـک فـرزند بـودم! دوست دارم بـچه هـام بـرادر خـواهـر داشتـه بـاشن

7- کـشا میـگه دوست داره بـا جـاستین هـمکاری کـنه ( خـیلیا میـگن )

8- لـحظه ی الـهام بـخشه جـاستین واسه خـودش این بـوده کـه وسط اجراش پـاش میشکنه ولی اجراش رو قـطع نمیـکنه و ادامـه میده بـدون ایـنکه اشـباهی در خـوندنش رخ بـده

9- قـرار بود تا قـبل از 16 سـالگی جـاستین دوست دختـر نداشته باشه! وقتی کـه مامانـش فهـمید زودتـر دوست دختـر گرفتـه بهش گـفت : ازت نـا امـید شـدم

10- ایـده ی جـاستین بـود کـه تـو هـر کـنسرت دختـرارو بـیارن رو صـحنه و One Less Lonely Girl بشـن

11- وقتـی جـاستین داشـت مـوهاشو کـوتاه میـکرد خـطاب به آرایشـگرش گـفت اگـر بـد کـوتاه کـنی میـلیون هـا دختـر ازت عـصبانی میشـن

12- موقـع اجـرای آهنـگ Die In Your Arms ( مردن در آغوش تو ) جـاستین گـریه میـکنه چـرا چـونکه آوالانا به جـاستین گـفته بـود کـه دوست داره در آغوش تـو بـمیره

13- جـاستین : تـو بـخندی , بلیـبر هـا : مـا میـخندیم , جـاستین : تـو بـخندی , بلیـبرهـا : مـا میـخندیم , جـاستین : نـه , مـن میـخندم

14- وقتـی جـاستین 16 سـالش بـود تـوسط پـلیس بـه خـونه میـاد چـونکه فـرار کـرده بـود تا چـندتـا دختـرو مـلاقات کـنه

15- وقتـی دختـرا شـمارشونو بـه جـاستین میـدن جـاستین بـه شـوخـی باهاشون تـماس میـگیره


17- سـلنا بـه جـاستین گفت دیـگه دختـرای رو One Less Lonely Girl نـکنه , جـاستین هـم گفـت : نــه

18- مـهم نیست چـقدر اسـتعداد داشـته بـاشی , قـرار نیسـت هـمه از تـو خـوششون بیـاد , زنـدگی ایـنه , قـوی بـاش

19- سـال 2011 جـاستین دومـین سـلبریتی شـد کـه به خیـریه کـمک میـکنه

20- جـاستین دوســت داره تـو حـموم آهـنگ I Will Always Love You رو بـخونه 
تبلیغات